heisst beraber auf Niederländisch
Integration durch Bildung

Türkisch

Fırsat eşitliği - ama nasıl?


İsviçre'nin eğitim sisteminde önemli fırsat eşitsizlikleri bulunmaktadır. Eğitim açısından dezavantajlı geçmişe sahip çocukların ebeveynlerinden daha yüksek bir eğitim almaları özellikle zordur. Federal İstatistik Ofisi'nin güncel istatistikleri, eğitim seviyesinin çoğunlukla ebeveynlerden çocuklarına geçtiğini göstermektedir. Daha az ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının sadece yüzde 27'si üniversite eğitimi almayı tercih ederken, bu oran akademik ailelerin çocuklarında yüzde 70'tir.
Sosyo-ekonomik geçmiş, eğitim sistemindeki eşitsizliklerin ana nedenidir. Bir çocuğun eğitim yörüngesini etkilemekte ve sosyal sınıfa bağlı olarak farklı derecelere yol açmaktadır. Günümüzde, özellikle varlıklı aileler çocukları için özel ders alma imkanına sahiptir. Buna karşılık, mali açıdan dezavantajlı aileler genellikle bunu karşılayacak olanaklardan yoksundur.
Daha eşit fırsatlar için düşük gelirli ailelerin desteklenmesi gerekiyor. İşte bu noktada beraber derneği devreye girerek tüm çocuk ve gençlerin düşük maliyetli özel derslere erişimini sağlıyor. Tüm okul seviyelerindeki çocuklar ve gençler için özel dersler sunuyoruz. Bireysel desteğe ve bağımsız öğrenmenin teşvik edilmesine odaklanıyoruz.

FEINHEIT Grafik Zürich – CI/CD, Webdesign, Flash, Webshop, XHTML/CSS