heisst beraber auf Deutsch
Integration durch Bildung

Albanisch

Mundësi të barabarta - por si?

Ka pabarazi të konsiderueshme në mundësitë në sistemin arsimor zviceran. Është veçanërisht e vështirë për fëmijët me prejardhje të pafavorshme arsimore të arrijnë një nivel arsimimi më të lartë se ai i prindërve të tyre. Statistikat aktuale nga Zyra Federale e Statistikave tregojnë se niveli i arsimimit zakonisht bartet nga prindërit te fëmijët e tyre. Vetëm 27 përqind e fëmijëve nga familjet më pak të privilegjuara zgjedhin të shkojnë në kolegj, krahasuar me 70 përqind të fëmijëve nga familjet akademike.

Origjina socio-ekonomike është shkaku kryesor i pabarazive në sistemin arsimor. Ajo ndikon në kursin e edukimit të fëmijës dhe çon në kualifikime të ndryshme në varësi të klasës shoqërore. Në ditët e sotme, veçanërisht familjet e pasura kanë mundësinë t'u japin fëmijëve të tyre mësime private. Në të kundërt, familjeve të pafavorizuara financiarisht shpesh u mungojnë mjetet për ta përballuar këtë.
Për më shumë mundësi të barabarta, nevojitet mbështetje për familjet me të ardhura të ulëta. Këtu hyn shoqata beraber, në mënyrë që të gjithë fëmijët dhe të rinjtë të kenë akses në mësime të lira. Ne ofrojmë mësime për fëmijët dhe të rinjtë në të gjitha nivelet shkollore. Ne fokusohemi veçanërisht në mbështetjen individuale dhe promovimin e të mësuarit të pavarur.

FEINHEIT Grafik Zürich – CI/CD, Webdesign, Flash, Webshop, XHTML/CSS